Những ai là Người tham gia Forex

Những ai là Người tham gia Forex

Những ai là Người tham gia Forex

Những ai là Người tham gia Forex

Những ai là Người tham gia Forex
Những ai là Người tham gia Forex
Những ai là Người tham gia Forex
Những người tham gia thị trường trước hết là các ngân hàng thương mại lớn, qua đó các giao dịch cơ bản được thực hiện theo các hướng dẫn của các nhà xuất khẩu và nhập khẩu, các tổ chức đầu tư, các công ty bảo hiểm và quỹ trợ cấp, bảo hộ giá và nhà đầu tư tư nhân. Đồng thời, các ngân hàng đã giao dịch vì lợi ích riêng nhờ số tiền sở hữu riêng, trong khi với các ngân hàng lớn khối lượng giao dịch mỗi ngày đạt tỷ đô la, và nhiều ngân hàng ngay cả những phần cơ bản của lợi nhuận tạo ra chỉ do hoạt động đầu cơ với tiền tệ.

Đăng lúc: 05:47:31 PM | 21-11-2016 | Đã xem: 293Tin tưc và sự kiện

backtop