Bài 1: Ghi chú trong MQL4

Bài 1: Ghi chú trong MQL4

Bài 1: Ghi chú trong MQL4

Bài 1: Ghi chú trong MQL4

Bài 1: Ghi chú trong MQL4
Bài 1: Ghi chú trong MQL4
Bài 1: Ghi chú trong MQL4
Đăng ký nhận robot & hỗ trợ tín hiệu giao dịch, xây dựng chiến lược kiếm tiền chủ động..»

Đăng lúc: 01:43:14 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 3406

Ghi chú là phần rất quan trọng trong lập trình.

Đối với các lập trình viên chuyên nghiệp thì phần ghi chú là không thể thiếu. Do code 1 phần mềm lớn thường chứa rất nhiều các đoạn code nhỏ.  Mổi đoạn, mổi hàm thực hiện 1 nhiệm vụ. Ghi chú giúp gợi nhớ về nội dung code, ngoài ra rất hữu ích trong việc gỡ lỗi (debug) khi chạy chương trình.

 

Ghi chú theo hàng có dạng  //

Ghi chú nhiều hàng: Mở đầu ghi chú /*  và kết thức ghi chú */

Nguồn: tổng hợp.

Chúc bạn thành công | FOREX - KHO BÁU VÔ TẬN.

forex

backtop