Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4

Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4

Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4

Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4

Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4
Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4
Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4
Liên hệ hỗ trợ robot: mở/đóng lệnh theo đòn bẩy, trao đổi_dự báo xu hướng ngắn/trung/dài hạn..»

Biến số (số biến đổi) và hằng số (số không đổi) là 2 thành phần không thể thiếu trong bất cứ ngôn ngữ lập trình nào.

Trong hình trên thì: A, B là biến số  

Kết thúc câu lệnh dấu chấm phẩy ;

Đăng lúc: 01:58:22 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 5551

forex

backtop