Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4

Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4

Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4

Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4

Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4
Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4
Bài 2: Các biến và hằng số trong MQL4
FTMO.com - For serious traders

Đăng lúc: 01:58:22 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 10842

Biến số (số biến đổi) và hằng số (số không đổi) là 2 thành phần không thể thiếu trong bất cứ ngôn ngữ lập trình nào.

Trong hình trên thì: A, B là biến số  

Kết thúc câu lệnh dấu chấm phẩy ;

Nguồn: tổng hợp.

Bí quyết thành công: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ tới hậu quả của nó".

Chỉ hỗ trợ người đam mê - tâm huyết..»

Chúc bạn thành công | FOREX - KHO BÁU VÔ TẬN.


FTMO.com - For serious traders


forex

backtop