Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4
Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4
Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

 

1. int (kiểu số nguyên)

 

2. Kiểu thập phân

 

3. Kiểu logic: chỉ có 1 giá trị True(đúng hoặc 1)  & false (sai hoặc 0) lưu ý không phân biệt chữ Hoa / thường

 

4. Kiểu chuỗi ký tự: khai bao trong ngoặc kép " " kết thúc câu lệnh luôn là dấu chấm phẩy ;

 

5. Kiểu màu: dưới dạng RGB hoặc tên

 

 

 

6. Kiểu thời gian:

 

..........................................................................
» Đăng ký nhóm Forex
» Link mở tài khoản trading forex
Quyền lợi (chỉ hỗ trợ trading live):
+ Trao đổi kinh nghiệm và dự báo xu hướng.
+ Hỗ trợ bộ công cụ giao dịch chuyên nghiệp.
+ Sách và tài liệu nghiên cứu Forex

Kết nối zalo trao đổi thông tin
..........................................................................

Đăng lúc: 02:03:04 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 822forex

backtop