Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4
Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4
Bài 3: Các kiểu dữ liêu trong MQL4

In MQL4, the following types are distinguished (for the values of constants, variables, and the values returned by functions)

 

1. int (kiểu số nguyên)

 

2. Kiểu thập phân

 

3. Kiểu logic: chỉ có 1 giá trị True(đúng hoặc 1)  & false (sai hoặc 0) lưu ý không phân biệt chữ Hoa / thường

 

4. Kiểu chuỗi ký tự: khai bao trong ngoặc kép " " kết thúc câu lệnh luôn là dấu chấm phẩy ;

 

5. Kiểu màu: dưới dạng RGB hoặc tên

 

 

 

6. Kiểu thời gian:

 

Đăng lúc: 02:03:04 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 3148

Lập trình Robot Forex
..........................................................................................................................................................
Hỗ trợ đội nhóm:
+ Hỗ trợ mở tài khoản, cài đặt phần mềm và hệ thống dự báo tín hiệu tự động.
+ Tặng robot chức năng: mở lệnh, đóng lệnh hàng loạt, và quản lý vốn.
+ Online trao đổi tín hiệu và dự báo xu hướng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
+ Cung cấp tài liệu nghiên cứu Forex.
» Link mở tài khoản nhóm trading forex
» Liên hệ
..........................................................................................................................................................
Đăng ký học nghề giao dịch tài chính: (online kèm riêng từng học viên)
+ Hướng dẫn xây dựng bộ quy tắc vào ra lệnh.
+ Rèn luyện kỹ năng nhận biết, dự báo xu hướng giá, tâm lý giao dịch, và kinh nghiệm vào lệnh.
+ Người có tài năng sẽ được giới thiệu trading quỹ tài chính thế giới.
Học cách giao dịch như Đại Bàng, đừng giao dịch kiểu chim Se Sẻ.
73% tài khoản nhà đầu tư giao dịch kiểu chim se sẻ bị mất tiền. Bạn có khác biệt không ?
..........................................................................................................................................................
forex

backtop