Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4
Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4
Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4
Đây là ví dụ 1 câu lệnh trong MQL4

Y = 5;                      // cho giá trị Y = 5 X = Y - 2;                  // Giá trị X = 3
   Day_Next= TimeDayOfWeek(Mas_Big[n][0]+60);   // 1 câu lệnh 1 dòng
   Go_My_Function_ind();                        // 1 câu lệnh 1 dòng
   a=3;  b = a * x + n;  i++;                   // Nhiều câu lệnh 1 dòng
   Print("   Day= ",TimeDay(Mas_Big[s][0]),     // các dòng sau vẩn trong lệnh print
         "   Hour=",TimeHour(Mas_Big[s][0]),    
         "   Minute=",TimeMinute(Mas_Big[s][0]),
         "   Mas_Big[s][0]= ",Mas_Big[s][0],    
         "   Mas_Big[s][1]= ",Mas_Big[s][1]);

 

Tăng giá trị cho biến X

X = X + 1;                  // Example of a counter

Đăng lúc: 02:29:48 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 3208

Lập trình Robot Forex
..........................................................................................................................................................
Hỗ trợ đội nhóm:
+ Hỗ trợ mở tài khoản, cài đặt phần mềm và hệ thống dự báo tín hiệu tự động.
+ Tặng robot chức năng: mở lệnh, đóng lệnh hàng loạt, và quản lý vốn.
+ Online trao đổi tín hiệu và dự báo xu hướng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
+ Cung cấp tài liệu nghiên cứu Forex.
» Link mở tài khoản nhóm trading forex
» Liên hệ
..........................................................................................................................................................
Đăng ký học nghề giao dịch tài chính: (online kèm riêng từng học viên)
+ Hướng dẫn xây dựng bộ quy tắc vào ra lệnh.
+ Rèn luyện kỹ năng nhận biết, dự báo xu hướng giá, tâm lý giao dịch, và kinh nghiệm vào lệnh.
+ Người có tài năng sẽ được giới thiệu trading quỹ tài chính thế giới.
Học cách giao dịch như Đại Bàng, đừng giao dịch kiểu chim Se Sẻ.
73% tài khoản nhà đầu tư giao dịch kiểu chim se sẻ bị mất tiền. Bạn có khác biệt không ?
..........................................................................................................................................................
forex

backtop