Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4

Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4
Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4
Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc câu lệnh trong MQL4
FTMO.com - For serious traders

Đăng lúc: 02:29:48 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 9690

Đây là ví dụ 1 câu lệnh trong MQL4

Y = 5;                      // cho giá trị Y = 5 X = Y - 2;                  // Giá trị X = 3
   Day_Next= TimeDayOfWeek(Mas_Big[n][0]+60);   // 1 câu lệnh 1 dòng
   Go_My_Function_ind();                        // 1 câu lệnh 1 dòng
   a=3;  b = a * x + n;  i++;                   // Nhiều câu lệnh 1 dòng
   Print("   Day= ",TimeDay(Mas_Big[s][0]),     // các dòng sau vẩn trong lệnh print
         "   Hour=",TimeHour(Mas_Big[s][0]),    
         "   Minute=",TimeMinute(Mas_Big[s][0]),
         "   Mas_Big[s][0]= ",Mas_Big[s][0],    
         "   Mas_Big[s][1]= ",Mas_Big[s][1]);

 

Tăng giá trị cho biến X

X = X + 1;                  // Example of a counter

Nguồn: tổng hợp.

Bí quyết thành công: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ tới hậu quả của nó".

Chỉ hỗ trợ người đam mê - tâm huyết..»

Chúc bạn thành công | FOREX - KHO BÁU VÔ TẬN.


FTMO.com - For serious traders


forex

backtop