Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4
Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4
Bài 5: Định nghĩa hàm trong MQL4

Hàm đầy đủ như sau

//-----------------------------------------------------------------------
int Gipo(int a, int b)                  // User-defined function
  {
   int c2 = a*a + b*b;                  // Sum of the squares of catheti
   int c = MathSqrt(c2);                // Hypotenuse
   return(c);                           // Function exit operator
  }
//-----------------------------------------------------------------------

 

Giải thích

//-----------------------------------------------------------------------
int Gipo(int a, int b)
// int: khai báo hàm kiểu số nguyên
// Gipo là tên hàm phân biệt chữ HOA và chữ thường
// a,b là 2 biến của hàm Gipo kiểu số nguyên
// kết thúc tên hàm không có dấu chấm phẩy

{    int c2 = a*a + b*b;                  // c2 là tổng bình phương a & b    int c = MathSqrt(c2);                 // Căn bậc 2 của c2 // kết thúc 1 dòng lệnh luôn có chấm phẩy    return(c);                           // trả về kết quả của hàm   } //-----------------------------------------------------------------------

Đăng lúc: 02:34:45 AM | 19-11-2016 | Đã xem: 3126

Lập trình Robot Forex
..........................................................................................................................................................
Hỗ trợ đội nhóm:
+ Hỗ trợ mở tài khoản, cài đặt phần mềm và hệ thống dự báo tín hiệu tự động.
+ Tặng robot chức năng: mở lệnh, đóng lệnh hàng loạt, và quản lý vốn.
+ Online trao đổi tín hiệu và dự báo xu hướng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
+ Cung cấp tài liệu nghiên cứu Forex.
» Link mở tài khoản nhóm trading forex
» Liên hệ
..........................................................................................................................................................
Đăng ký học nghề giao dịch tài chính: (online kèm riêng từng học viên)
+ Hướng dẫn xây dựng bộ quy tắc vào ra lệnh.
+ Rèn luyện kỹ năng nhận biết, dự báo xu hướng giá, tâm lý giao dịch, và kinh nghiệm vào lệnh.
+ Người có tài năng sẽ được giới thiệu trading quỹ tài chính thế giới.
Học cách giao dịch như Đại Bàng, đừng giao dịch kiểu chim Se Sẻ.
73% tài khoản nhà đầu tư giao dịch kiểu chim se sẻ bị mất tiền. Bạn có khác biệt không ?
..........................................................................................................................................................
forex

backtop