Pivot Points Điểm trục

Pivot Points Điểm trục

Pivot Points Điểm trục

Pivot Points Điểm trục

Pivot Points Điểm trục
Pivot Points Điểm trục
Pivot Points Điểm trục
FTMO.com - For serious traders

Đăng lúc: 01:51:32 PM | 19-11-2016 | Đã xem: 7757

Những người giao dịch chuyên nghiệp và những người làm ra thị trường sử dụng các điểm trục (pivot point) để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Một điểm trục và các mức hỗ trợ/ kháng cự của nó là vùng mà tại đó hướng biến động của giá có thể thay đổi.Các điểm trục hữu dụng nhất là đối với những người giao dịch ngắn hạn, những người tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ.Các điểm trục có thể được sử dụng cho cả những người giao dịch khi giá biến động trong vùng giới hạn (range-bound trader) và những người giao dịch nhờ các cú phá vỡ thị trường (breakout trader). Các breakout trader sử dụng các điểm trục để nhận ra các mức then chốt cần bị phá vỡ đối với một biến động để được xem thực sự là một cú phá vỡ


Đây là một ví dụ của các điểm trục được vẽ trên đồ thị E/U 1 giờ :
Picture
 
1. Cách tính các điểm trục :

Điểm trục và các mức hỗ trợ và kháng cự được tính bằng cách sử dụng giá mở, giá cao, giá thấp, và giá đóng của phiên giao dịch cuối cùng. Do Forex là một thị trường 24 giờ, phần lớn những người giao dịch sử dụng giờ đóng cửa của New York lúc 4h00 EST như là giờ đóng cửa của ngày trước đó.
 
Cách tính một điểm trục như sau :
Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3
 
Các mức hỗ trợ và kháng cự được tính từ điểm trục như sau :
Mức hỗ trợ và kháng cự đầu tiên :
First support (S1) = (2*PP) – High
First resistance (R1) = (2*PP) – Low
 
Mức hỗ trợ và kháng cự thứ hai :
Second support (S2) = PP – (High – Low)
Second resistance (R2) = PP + (High - Low)
 
Đừng lo lắng, bạn không phải tự thực hiện các tính toán này. Phần mềm đồ thị của bạn sẽ tự động thực hiện cho bạn và vẽ nó lên trên đồ thị.
Một vài phần mềm đồ thị cũng cung cấp các đặc tính bổ sung cho điểm trục như các mức hỗ trợ/kháng cự thứ 3 và các mức trung gian hay các mức điểm giữa (mid-point level, là các mức nằm giữa điểm trục chính và mức hỗ trợ và kháng cự). 

Các mức thêm này không có ý nghĩa bằng 05 mức chính nhưng nó hại gì khi bạn quan đến chúng.
 
Đây là một ví dụ :
Picture
 
2.  Cách kinh doanh Forex với điểm trục :

2.1  Breakout Trades (Giao dịch khi có các đợt phá vỡ thị trường)

Điểm trục là vị trí đầu tiên bạn xem xét để tiến hành giao dịch bởi vì nó chính là mức hỗ trợ/ kháng cự đầu tiên. Các biến động giá lớn thường xảy ra tại giá của điểm trục.
Chỉ khi giá chạm đến điểm trục bạn có thể quyết định nên chọn mua (long) hay bán (short) và cài đặt các giá trị mục tiêu lợi nhuận (profit target), giới hạn lỗ (stop loss). Nói chung, nếu giá bên trên trục nó được xem như tăng giá, nếu giá bên dưới nó được xem như giảm giá. Giá đang lên xuống xung quanh điểm trục và đóng bên dưới nó vì vậy bạn quyết định thực hiện bán (short). Giới hạn lỗ của bạn sẽ trên điểm trục và mục tiêu lợi nhuận đầu tiên của bạn sẽ là S1.Tuy nhiên, nếu bạn thấy giá tiếp tục xuống dưới S1, thay vì thu lợi tại S1 bạn có thể chuyển giới hạn lỗ đến trên S1 và theo dõi cẩn thận. S2 sẽ là điểm kỳ vọng thấp nhất trong ngày giao dịch và bạn nên thu lợi từ vị trí này.Ngược lại đối với xu hướng tăng giá. Nếu giá bên trên điểm trục, bạn sẽ đặt lệnh mua với giới hạn lỗ dưới điểm trục và sử dụng các mức R1 và R2 như là các mức thu lợi.

2.2  Giao dịch khi giá biến động trong vùng giới hạn

Sức hỗ trợ và kháng cự tại các mức trục khác nhau được xác định bởi số lần giá nhảy qua khỏi mức đó. Nếu giá chạm vào một mức trục sau đó đảo chiều nhiều lần hơn thì mức trục đó mạnh hơn. Một mức trục mang ý nghĩa như một một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mà khi giá chạm đến sẽ đảo chiều trở lại. Nếu giá đang đến gần một mức kháng cự, bạn có thể bán và đặt giới hạn lỗ ngay bên trên mức kháng cự. Nếu giá tiếp tục di chuyển lên cao hơn và phá vỡ mức kháng cự, điều này được xem như là một cú phá vỡ bên trên. Bạn sẽ đóng giao dịch mua của bạn nhưng nếu bạn tin rằng cú phá vỡ tạo nên tăng giá mạnh bạn có thể thực hiện lại một giao dịch mua (long). Khi này bạn sẽ đặt giới hạn lỗ dưới mức kháng cự và lúc này mức kháng cự được xem như là một mức hỗ trợ. Nếu giá đang gần một mức hỗ trợ, bạn có thể thực hiện mua và đặt giới hạn lỗ dưới mức hỗ trợ.

3.  Lý thuyết hoàn hảo :

Theo lý thuyết, điều này nghe khá đơn giản. Trong thực tế, các điểm trục không luôn luôn làm việc. Giá có xu hướng do dự xung quanh các đường trục và những lúc này không thể xác định nó sẽ diễn biến tiếp như thế nào. Đôi khi giá sẽ dừng trước khi vừa chạm một đường trục và đảo hướng, nghĩa là không đạt đến mục tiêu lợi nhuận của bạn. Lúc khác, có vẻ như đường trục là một mức hỗ trợ mạnh vì vậy bạn vừa thực hiện giao dịch mua thì giá tiếp tục xuống qua mức hỗ trợ, giao dịch mua được đóng, sau đó thì giá đảo hướng trở lại hướng tăng giá. Bạn phải lựa chọn rất cẩn thận và tạo một chiến thuật giao dịch theo điểm trục mà bạn dự định sẽ hoàn toàn theo nó. 
 
Hãy nhìn đồ thị để thấy việt sử dụng các điểm trục khó hay dễ :
Picture
 
Hãy nhìn hình bầu dục màu cam. PP là một mức hỗ trợ mạnh nhưng dù giá đã vượt qua PP nhưng nó không thể tăng lên đến R1. Nhìn hình tròn màu tím đầu tiên. Giá đã phá vỡ PP hướng xuống nhưng không chạm được S1 trước khi quay trở lại PP. Trên cú phá vỡ xuống thứ hai (vòng tròn màu tím thứ 2), giá đã kiểm soát để chạm đến S1 trước khi quay trở lại PP một lần nữa. Nhìn vào hình bầu dục màu hồng. Một lần nữa, PP đóng vai trò một mức hỗ trợ mạnh nhưng không bao giờ giá có thể tăng lên đến R1. Trên vòng tròn màu vàng, giá đã phá vỡ theo hướng xuống một lần nữa, và phá vỡ mức S1 để xuống đến S2. Nếu bạn cố gắng thực hiện giao dịch mua trên đồ thị này, bạn sẽ bị đóng giao dịch. Riêng cá nhân tôi, tôi thậm chí sẽ không nghĩ đến thực hiện giao dịch mua? Tại sao không? Tôi có một bí mật nhỏ. Tôi đã không chỉ cho bạn về đồ thị này là giá đã có xu hướng xuống khá nhiều lần. Hãy nhớ rằng xu hướng chính là bạn của chúng ta. Vì vậy tôi cố hết sức để không bao giờ giao dịch ngược lại xu hướng. Trong bài tới, bạn sẽ học cách sử dụng đa khung thời gian để giao dịch với xu hướng đúng nhờ đó bạn có thể giảm tối thiểu sai lầm như trên.

4. Các ghi nhớ về điểm trục :

Có một vài điểm cần ghi nhớ sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch thông minh với điểm trục
 • Nếu giá tại PP, chờ một biến động trở lại R1 hoặc S1
 • Nếu giá tại R1, kỳ vọng một biến động tới R2 hoặc trở về PP
 • Nếu giá tại S1, kỳ vọng một biến động tới S2 hoặc trở về PP
 • Nếu giá tại R2, kỳ vọng một biến động tới R3 hoặc trở về R1
 • Nếu giá tại S2, kỳ vọng một biến động tới S3 hoặc trở về S1
 • Nếu không  có tin tức có ý nghĩa để ảnh hưởng đến thị trường, giá thường sẽ biến động từ PP đến S1 hoặc R1.
 • Nếu có tin tức có ý nghĩa tác động đến thị trường, giá có thể vượt qua R1 hoặc S1 và đạt đến R2 hoặc S2 kể cả R3 hoặc S3
 • R3 và S3 là một chỉ số tốt đối với phạm vi tối đa của những ngày vô cùng biến động nhưng đôi khi có thể bị vượt quá.
 • Các đường trục làm việc tốt với thị trường ngang (sideways) khi giá biến động hầu như giữa R1 và S1.
 • Trong một xu hướng mạnh, giá sẽ vượt qua một đường trục và tiếp tục.
Tóm tắt :
 • Các điểm trục là một kỹ thuật được sử dụng bởi những người giao dịch chuyên nghiệp và những người tạo ra thị trường để xác định các điểm xông vào và rút lui đối với ngày giao dịch dựa trên hoạt động của ngày trước đó. Tốt nhất để sử dụng kỹ thuật này sau khi xác định xu hướng.
 • Như đồ thị trên hiển thị, các trục có thể cực kỳ hữu dụng trong Forex vì nhiều cặp tiền tệ thường dao động giữa các mức này.
 • Những người giao dịch khi giá biến động trong vùng giới hạn sẽ thực hiện mua gần các mức hỗ trợ và thực hiện bán khi giá gần mức kháng cự.
 • Các điểm trục cũng cho phép những người giao dịch khi có phá vỡ thị trường nhận biết các mức quan trọng cần bị phá vỡ đối với một biến động để đủ khả năng như một cú phá vỡ thật sự.
 • Sự đơn giản của các điểm trục làm cho chúng trở thành một công cụ hữu dụng cho bạn. Nó cho phép bạn thấy vùng giá có khả năng biến động. Bạn sẽ trở thành đồng bộ với biến động thị trường và đưa ra các quyết định tốt hơn.
 • Học cách sử dụng các điểm trục kèm theo các công cụ phân tích kỹ thuật khác như các mẫu giá đỡ, MACD, đường trung bình, các mức mua vượt/ bán vượt của Stochastic.

Nguồn: tổng hợp.

Bí quyết thành công: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ tới hậu quả của nó".

Chỉ hỗ trợ người đam mê - tâm huyết..»

Chúc bạn thành công | FOREX - KHO BÁU VÔ TẬN.


FTMO.com - For serious traders


forex

backtop