Sơ lược các loại biểu đồ

Sơ lược các loại biểu đồ

Sơ lược các loại biểu đồ

Sơ lược các loại biểu đồ

Sơ lược các loại biểu đồ
Sơ lược các loại biểu đồ
Sơ lược các loại biểu đồ
FTMO.com - For serious traders

Đăng lúc: 02:14:00 PM | 19-11-2016 | Đã xem: 6781

1. Line Charts (Biểu đồ đường kẻ đơn) 
Một biểu đồ đường kẻ đơn nối từ một điểm giá đóng (closing price) tới một điểm giá đóng kế tiếp. Khi kết hợp thành một đường kẻ đơn, chúng ta có thể nhìn thấy quá trình biến đổi giá tổng quát theo thời gian của một cặp tiền tệ. VD biểu đồ đường kẻ của AUD/USD :
Picture
 
2. Bar Charts (Biểu đồ thanh)
Một biểu đồ thanh cũng hiển thị các giá đóng, trong khi đó đồng thời hiển thị các giá mở (opening price) cũng như giá cao (high price) và giá thấp (low price). Gốc của thanh đứng chỉ giá trao đổi thấp nhất tại thời điểm đó, trong khi ngọn của thanh chỉ giá cao nhất được trả. Vì vậy, thanh đứng chỉ khoảng giá trao đổi của cặp tiền. Nhánh ngang bên trái thanh đứng là giá mở, và nhánh ngang bên phải là giá đóng.
Biểu đồ thanh cũng được gọi là biểu đồ “OHLC” (Open, High, Low, Close) bởi vì nó chỉ ra giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng.
Picture
 
Open: The little horizontal line on the left is the opening price. Giá mở là đường ngang nhỏ bên trái
High: The top of the vertical line defines the highest price of the time period. Giá cao là đỉnh của đường đứng xác định giá cao nhất trong khoảng thời gian.
Low: The bottom of the vertical line defines the lowest price of the time period. Giá thấp là đáy của đường đứng xác định giá thấp nhất trong khoảng thời gian.
Close: The little horizontal line on the right is the closing price.Giá đóng là đường ngang nhỏ bên phải
Dưới đây là ví dụ của đồ thị Gold
Picture
 
Ghi chú: một thanh là một khoảng thời gian có thể là 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 giờ. 

3. Candlestick Charts (Biểu đồ giá đỡ)
Biểu đồ giá đỡ hiển thị cùng thông tin như một biểu đồ thanh, nhưng theo một định dạng đồ họa đẹp hơn. Các thanh giá đỡ vẫn chỉ khoảng giá cao đến giá thấp bằng một đường đứng. Tuy nhiên, trong biểu đồ giá đỡ, một hình chữ nhật ở giữa chỉ khoảng giữa giá mở và giá đóng. Theo thông tục, nếu hình chữ nhật được làm đầy hoặc có màu thì giá đóng thấp hơn giá mở. Trong ví dụ bên dưới, màu đen là được làm đầy. Đối với hình chữ nhật đen, đỉnh của chữ nhật là giá mở và đáy là giá đóng. If giá đóng cao hơn giá mở thì chữ nhật sẽ trắng hoặc không màu.
Picture
 
Nếu chúng ta không muốn sử dụng các giá đỡ trắng và đen. Chúng ta sẽ cảm thấy dễ nhìn hơn với đồ thị màu.
Chúng ta thay thế màu xanh cho trắng và màu đỏ cho đen. Có nghĩa là nếu giá đóng cao hơn giá mở thì màu xanh. Nếu giá đóng thấp hơn giá mở thì màu đỏ. Trong các phần sau bạn sẽ thấy cách sử dụng giá đỡ xanh và đỏ sẽ cho phép bạn nhìn biểu đồ nhanh hơn, như nhìn thấu xu hướng lên hoặc xuống và các điểm có khả năng đảo hướng.
Picture
 
Picture
 
Mục đích của đồ thì giá đỡ hoàn toàn là phục vụ cho việc quan sát, bởi vì các thông tin hiển thị giống như biểu đồ thanh OHLC. Ưu điểm của biểu đồ giá đỡ là :
 • Các giá đỡ dễ hiểu và thuận tiện đối với người mới bắt đầu  để tính toán phân tích đồ thị
 • Các giá đỡ dễ sử dụng. Mắt của bạn sẽ thích ứng nhanh chóng với các thông tin trong ký hiệu thanh
 • Các giá đỡ và các mẫu giá đỡ có tên dễ nhớ chẳng hạn như sao băng (shooting star)
 • Các giá đỡ thì thuận tiện cho việc xác định các điểm điều chỉnh của thị trường – các đảo hướng từ một xu hướng tăng thành một xu hướng giảm hoặc ngược lại.
Bây giở bạn đã biết tại sao các giá đỡ rất hay và chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ giá đỡ cho hầu hết các ví dụ về sau.

Tóm tắt :
 • Có 03 loại biểu đồ :
  • Biểu đồ đường đơn
  • Biểu đồ thanh
  • Biểu đồ giá đỡ
Từ bây giờ chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ giá đỡ

Nguồn: tổng hợp.

Bí quyết thành công: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ tới hậu quả của nó".

Chỉ hỗ trợ người đam mê - tâm huyết..»

Chúc bạn thành công | FOREX - KHO BÁU VÔ TẬN.


FTMO.com - For serious traders


forex

backtop