Phân Tích Cơ Bản về những ảnh hưởng tỷ giá

Phân Tích Cơ Bản về những ảnh hưởng tỷ giá

Phân Tích Cơ Bản về những ảnh hưởng tỷ giá

Phân Tích Cơ Bản về những ảnh hưởng tỷ giá

Phân Tích Cơ Bản về những ảnh hưởng tỷ giá
Phân Tích Cơ Bản về những ảnh hưởng tỷ giá
Phân Tích Cơ Bản về những ảnh hưởng tỷ giá
FTMO.com - For serious traders

Đăng lúc: 12:28:51 PM | 24-12-2016 | Đã xem: 4424

Phân tích cơ bản là việc nghiên cứu tổng quan kinh tế, tài chính chính trị và các yếu tố khác đại diện và định lượng các vấn đề kinh tế và có thể ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính. Các yếu tố vĩ mô và yếu tố sức khỏe kinh tế của một quốc gia giúp cho nhà đầu tư xác định được biến động tương lai trong thị trường tài chính.

Mỗi ngày có rất nhiều tin kinh tế và chính trị được công bố có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bao gồm thị trường ngoại hối. Cho nên thật quan trọng để nhà đầu tư thấu hiểu thông tin này và vận dụng nó vào đào tạo kinh doanh thành công.

Các Điểm Chính

 • Chính Sách Kinh Tế ở Các Nước Riêng Lẻ

  Các chính sách kinh tế tham khảo cách một quốc gia quy định thương mại, ngân sách và phân bổ tiền tệ. Đây là lý do tại sao các bài diễn văn về ngân sách trong các quốc hội trên toàn thế giới là rất quan trọng đối với các cá nhân muốn đầu tư vào tiền tệ một quốc gia. Nếu ngân sách được cân đối tốt, xúc tiến thương mại và tình trạng kinh tế được cải thiện thì giá trị tiền tệ sẽ tăng. Nếu vì bất kỳ lý do sự phận bổ giàu có và chính sách kinh tế nào phản ánh trên ngân sách ít hơn sự thỏa mãn, đồng tiền sẽ giảm.

 • Thâm Hụt và Thặng Dư

  Các quốc gia với tiền tệ mạnh trên thị trường ngoại hối là những quốc gia ít bị thâm hụt, nghĩa là họ nằm trong vị thế tốt để giao dịch và cho các quốc gia khác vay nợ.

 • Xu Hướng Thương Mại và Các Mức Độ

  Nếu một quốc gia là năng động trong thương mại thì sẽ có nhu cầu lớn cho đồng tiền quốc gia đó, và vì thế ảnh hưởng đến các cặp tiền đi kèm với nó. Khối lượng thương mại cao cũng chỉ ra được sự cạnh tranh của thị trường không chỉ cho đồng tiền mà còn cho các hàng hóa và chứng khoán. Các sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến xu thế thương mại bao gồm cung cầu trong thương mại toàn cầu.

 • Lạm Phát

  Lạm phát làm giảm giá trị của đồng tiền và tỉ giá lạm phát cần phải hợp lý vì nó xảy ra ở hầu hết các quốc gia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

» Tin tức thị trường Forex tự động cập nhật mới nhất

Nguồn: tổng hợp.

Bí quyết thành công: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ tới hậu quả của nó".

Chỉ hỗ trợ người đam mê - tâm huyết..»

Chúc bạn thành công | FOREX - KHO BÁU VÔ TẬN.


FTMO.com - For serious traders


forex

Tin tưc và sự kiện

backtop